Koordinatörlükler

Bilişim

Birimi

Bilişim Birimi, afiş ve broşür tasarımı, tanıtım videoları, sosyal medya görsellerinin tasarımı gibi ana tanıtım materyallerinin hazırlanmasından ve düzenlenen etkinliklerde katılımcılar için sertifika ve katılım belgelerinin tasarımından sorumludur. Ayrıca salon etkinliklerimizde ana bilgisayarın yönetimi, ses ve ışık,sunucuyla iletişim gibi önemli reji işleriyle ilgilenerek etkinlik akışının yönetilmesinde büyük rol oynayan birimimizdir.

İş-Staj

Birimi

İş – Staj Birimi, staj ve iş arayan öğrenciler ile stajyer ve çalışan arayan firmalar arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Aynı zamanda söz konusu birim, öğrencilerin iş hayatını daha yakından tanıması amacıyla çeşitli teknik geziler düzenlemektedir. Ayrıca topluluğumuz tarafından yürütülen Kariyer Melekleri Projesi ve Ege İş-Staj Platformu bu birimin sorumluluğundadır.

Kurumsal İletişim

Birimi

Kurumsal İletişim; üye kayıt işlemleriyle ilgilenen, yönetim kurulu ve üyelerle arasında iletişim koordinasyonunu sağlayan birimdir. Bunun yanı sıra, Whatsapp gruplarının yönetimi, sms ve mailing işlemlerinin yapılmasının yanı sıra etkinliklerde kayıt masasında katılımcıların datalarının alınmasıyla, topluluk içi ve topluluk dışında bilgi akışını sağlamakla ve en önemlisi de üyelerden gelen istek, şikayet, öneri ve fikirlerin yönetim kuruluna iletilmesiyle yükümlüdür.

Organizasyon

Birimi

Organizasyon birimi salon etkinlikleri için gerekli hazırlıkların (fuaye alışverişi, salonun süslenmesi, gerekli malzemelerin temini) yapılmasından, etkinlik organizasyonlarından ve görevlendirmelerden, topluluk etkinlikleri için gerekli dilekçe işlemlerinin yapılmasından ve takibinden, topluluk malzemelerinin temininden ve muhafaza edilmesinden, topluluğun ana etkinlikleri yanı sıra topluluk üyelerini kaynaştırmaya yönelik eğlence organizasyonlarının düzenlenmesinden sorumlu birimimizdir.

Pazarlama

Birimi

Pazarlama Birimi, Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu’nun ve etkinliklerinin kampüs içinde ve kampüs dışında tanıtımı, pazarlamasından sorumludur. Öncelikli görevleri; etkinliklerden önce stant açılması, stant görev programının oluşturulması, broşür dağıtım ve afiş asım faaliyetlerinin organize edilmesi.

Sosyal Medya

Birimi

Sosyal medya biriminin amacı topluluğu en aktif şekilde sosyal platformlardan duyurmak, tanıtmak ve yaymaktır. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn hesapları başta olmak üzere sosyal medya hesaplarının yönetimi bu birimin sorumluluğunda olup ek olarak etkinlik anında olan paylaşımların, yazıların, fotoğrafların sosyal medyaya aktarılmasından da sorumlu birimimizdir.

Sosyal Sorumluluk

Birimi

Sosyal sorumluluk birimi, Duyarlı Ege Platformu çatısı altında, ihtiyacı olan her canlıya yardım etmeyi amaçlayan bu kapsamda etkinlikler düzenleyen ve projeler geliştiren birimimizdir. Yapacağı sosyal sorumluluk projeleri için yardımlar toplar ve bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.

Sponsorluk ve Finans

Birimi

Sponsorluk ve Finans Birimi, topluluğumuzun etkinlik ve tanıtım çalışmalarındaki ihtiyaçları için gerek yerel gerek ise ulusal firmalarla görüşmeler sağlayarak finansman arayışına çıkar. Buna ek olarak yıl içerisindeki bütçe planlaması ve gelir gider hesaplaması ile ilgilenen birimimizdir.