Koordinatörlüklerimiz
Bilişim Birimi

Bilişim Birimi, afiş ve broşür tasarımı, tanıtım videoları, sosyal medya görsellerinin tasarımı gibi ana tanıtım materyallerinin hazırlanmasından ve düzenlenen etkinliklerde katılımcılar için sertifika ve katılım belgelerinin tasarımından sorumludur. Ayrıca salon etkinliklerimizde ana bilgisayarın yönetimi, ses ve ışık,sunucuyla iletişim gibi önemli reji işleriyle ilgilenerek etkinlik akışının yönetilmesinde büyük rol oynayan birimimizdir​

İş-Staj Birimi

 

İş – Staj Birimi, staj ve iş arayan öğrenciler ile stajyer ve çalışan arayan firmalar arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Aynı zamanda söz konusu birim, öğrencilerin iş hayatını daha yakından tanıması amacıyla çeşitli teknik geziler düzenlemektedir. Ayrıca topluluğumuz tarafından yürütülen Kariyer Melekleri Projesi ve Ege İş-Staj Platformu bu birimin sorumluluğundadır.

 

Kurumsal İletişim Birimi

Kurumsal İletişim; üye kayıt işlemleriyle ilgilenen, yönetim kurulu ve üyelerle arasında iletişim koordinasyonunu sağlayan birimdir. Bunun yanı sıra, Whatsapp gruplarının yönetimi, sms ve mailing işlemlerinin yapılmasının yanı sıra etkinliklerde kayıt masasında katılımcıların datalarının alınmasıyla, topluluk içi ve topluluk dışında bilgi akışını sağlamakla ve en önemlisi de üyelerden gelen istek, şikayet, öneri ve fikirlerin yönetim kuruluna iletilmesiyle yükümlüdür.

Pazarlama Birimi

Pazarlama Birimi, Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu’nun ve etkinliklerinin kampüs içinde ve kampüs dışında tanıtımı, pazarlamasından sorumludur. Öncelikli görevleri; etkinliklerden önce stant açılması, stant görev programının oluşturulması, broşür dağıtım ve afiş asım faaliyetlerinin organize edilmesi.

Organizasyon Birimi

Organizasyon birimi salon etkinlikleri için gerekli hazırlıkların (fuaye alışverişi, salonun süslenmesi, gerekli malzemelerin temini) yapılmasından, etkinlik organizasyonlarından ve görevlendirmelerden, topluluk etkinlikleri için gerekli dilekçe işlemlerinin yapılmasından ve takibinden, topluluk malzemelerinin temininden ve muhafaza edilmesinden, topluluğun ana etkinlikleri yanı sıra topluluk üyelerini kaynaştırmaya yönelik eğlence organizasyonlarının düzenlenmesinden sorumlu birimimizdir.

Sosyal Sorumluluk Birimi

Sosyal sorumluluk birimi, Duyarlı Ege Platformu çatısı altında, ihtiyacı olan her canlıya yardım etmeyi amaçlayan bu kapsamda etkinlikler düzenleyen ve projeler geliştiren birimimizdir. Yapacağı sosyal sorumluluk projeleri için yardımlar toplar ve bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.

Sponsorluk ve Finans Birimi

Sponsorluk ve Finans Birimi, topluluğumuzun etkinlik ve tanıtım çalışmalarındaki ihtiyaçları için gerek yerel gerek ise ulusal firmalarla görüşmeler sağlayarak finansman arayışına çıkar. Buna ek olarak yıl içerisindeki bütçe planlaması ve gelir gider hesaplaması ile ilgilenen birimimizdir.

Sosyal Medya Birimi

Sosyal medya biriminin amacı topluluğu en aktif şekilde sosyal platformlardan duyurmak, tanıtmak ve yaymaktır. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn hesapları başta olmak üzere sosyal medya hesaplarının yönetimi bu birimin sorumluluğunda olup ek olarak etkinlik anında olan paylaşımların, yazıların, fotoğrafların sosyal medyaya aktarılmasından da sorumlu birimimizdir.

Denetim Kurulu

Ege İşletme Topluluğu denetim biriminin görevlerinde hiyerarşik yönetimin getirdiği yapının aksamaması, adaletin sağlanması için dışarıdan bir göz ile bağımsız olarak görevini yerine getirmektir.

01.

Yönetim Kurulu

02.

Yönetim Kadrosu

03.

Aktif Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Perihan Ezgi Tiker

Yönetim Kurulu Başkanı

Yasemin Meral Şenkula

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Melis Çankaya

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Enes Bostankolu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali Dere

Pazarlama Birimi Genel Koordinatörü

Ece Aslan

Sponsorluk ve Finans Birimi Genel Koordinatörü

Ekin Altan

Sosyal Sorumluluk Birimi Genel Koordinatörü

Gaye Demirel

İş – Staj Birimi Genel Koordinatörü

İlayda Alp

Kurumsal İletişim Birimi Genel Koordinatörü

Nazlı Çankırı

Sosyal Medya Birimi Genel Koordinatörü

Melisa Çodur

Organizasyon Birimi Genel Koordinatörü

Aysun Çalış

Bilişim Birimi Genel Koordinatörü

Zeynep Tosun

Denetim Kurulu Üyesi

İlknur Kapıdağ

Denetim Kurulu Üyesi

İzel Şimşekyılmaz

Denetim Kurulu Üyesi